marți, 22 decembrie 2015

Geneza o abordare diferita

La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
Acesta era întru început la Dumnezeu. 
Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.

La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.

Şi pământul era netocmit şi gol.
Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 

Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină.
Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.
Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte.
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.


atenție la acest lucru!

şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
evident ca nu era încă vorba de apa din planul material
ci de alte fluide astrale
iar Duhul sfânt era deasupra lor ca frecventa

Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!" Şi a fost aşa.

A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.  Tăria a numit-o Dumnezeu cer.
Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.

Pana aici inca nu e vorba de planul material

ci de aranjarea planurilor energetice superioare si separarea lor
cer ...sunt mai multe ceruri

Şi a zis Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!" Şi a fost aşa.

şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.
Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări.
Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!"
Şi a fost aşa.
Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. 13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

abia acum apare planul material

apele de sub cer !
si uscatul ...
dar plantele si animalele create nu erau inca in plan material !
ci ele au fost create mai inati in plan subtil asa cum vom vedea si la om 

plantele nu ar fi putut trai si sa vezi de ce ... ce urmeaza in ziua sau etapa urmatoare

Şi a zis Dumnezeu: "Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,

 Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa.
A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.
Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul,
Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric.
 Şi a văzut Dumnezeu că este bine. . Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.


cum ar fi trait plante si animale fara soare si luna ? 

totusi lumina era creata din prima zi  nu ?
pe de o parte soare si luna erau cele doua energii

+ - la care se adauga si 0 sau energia de echilibru sau qi


același tipar se repeta si in fiinta suprema

si in om
si in animale si la nivel de planeta !
sau sistem solar sau galaxie !
sau atom
defapt  in ultima etapa era vorba de energiile planetei
mai departe ... ziua urmatoare...

Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa.

A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: "Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ!
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.abia acum apare viata in plan material

A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape
in unele traduceri se spune A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape si de pe uscat ... animalele cele mari ... dinozaurii
In mod surprinzator in ziua a sasea geneza se reia cu alte plante si alte animale fara sa spuna ce s-a intamplat cu cele create anterior si de ce a fost necesara adoua creatie a lor


 Apoi a zis Dumnezeu: "Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor". Şi a fost aşa.

A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
 Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!"
Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; 
a făcut bărbat şi femeie.
 Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!"
Apoi a zis Dumnezeu: "Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.
Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa.
Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte.
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.


dacă observi pare o a treia creație a vieții

prima în plan energetic
a doua a dinozaurilor distrusa
si asta a treia
mare atenție ...la faza asta

27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.


deci a facut direct barbat si femeie ! (dupa chiplul si asemanarea LUI subtila)

pentru ca aici nu este inca vorba de omul terestru
ci modelul sau astral
asa cum facuse animalele inainte de soare si luna
si le-a dat misiune sa vina in plan material si sa populeze Pamantul

Ai auzit de luna neagra ?

din astrologie ?
mai departe ... 

Capitolul 2


1. Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea lor.

2. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o;
iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut.
3. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.
4. Iată obârşia cerului şi a pământului de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pământul.
5. Pe câmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ şi nu era nimeni ca să lucreze pământul.
6. Ci numai abur ieşea din pământ şi umezea toată faţa pământului.

încă nu era ploaie !

Atentie la ce mai urmeaza ...

7. Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.

8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l zidise.
9. Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.

Nu e vorba de pamantul material ci de invelisul sau astral care mentine spiritul aproape de Pamant

si nici gardina Edenului  nu e pe Pamant acolo nu era inca ploiae nici pomi nici iarba  ... pare cam aiurea nu ? Ce s-o fi intamplat cu creatiile din zilele anterioare ?

si iata acum urmeaza  o adoua creatie a femeii ...

oare ce o fi fost cu prima ?

16. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: "Din toţi pomii din rai poţi să mănânci,

17. Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!
18. Şi a zis Domnul Dumnezeu:
"Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el".
19. Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.
20. Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice;
dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui. 
21. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne.
22. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.
23. Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea;
ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său.

Sa nu uitam ca in ziua a sasea Dumezeu a facut dupa chipul sau barbat si femeie 

oare ce chip o avea Dumnezeu de barbat sau de femeie ?
la noi apare doar ca barbat !
nu era nici cum !
era si este marea fiinta !
care cuprinde tot
semanam doar la nivel de fiinta astrala !
nu terestra
Sa nu uitam adam si eva sunt inca in rai...deci nu pe Pamant !


1. Şarpele* era mai** şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu.

El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină’?” * Apoc 12:9; Apoc 20:2; ** Mat 10:16; 2 Cor 11:3;

2 Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.


3 Dar*, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.’” * Gen 2:17;


4 Atunci, şarpele* a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri, * Gen 3:13; 2 Cor 11:3; 1 Tim 2:14;


5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi* se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” * Gen 3:7; Fapte 26:18;


6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat*; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul** a mâncat şi el.


Păcatul lui Adam

7 Atunci li s-au deschis* ochii la amândoi; au cunoscut** că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri1 din ele. * Gen 3:5; ** Gen 2:25;

8 Atunci au auzit glasul* Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei2, şi omul şi nevasta lui s-au ascuns** de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. * Iov 38:1; ** Iov 31:33; Ier 23:24; Amos 9:3;


9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”


10 El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică*, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” * Gen 2:25; Exod 3:6; 1 Ioan 3:20;


11 Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”


12 Omul a răspuns: „Femeia* pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” * Gen 2:18; Iov 31:33; Prov 28:13;


13 Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele* m-a amăgit şi am mâncat din pom14 Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale, să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână*. * Isa 65:25; Mica 7:17;


15 Vrăjmăşie* voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa** ei†. Aceasta†† îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” * Mat 3:7; Mat 13:38; Mat 23:33; Ioan 8:44; Fapte 13:10; 1 Ioan 3:8; ** Ps 132:11; Isa 7:14; Mica 5:3; Mat 1:23; Mat 1:25; Luca 1:31; Luca 1:34; Luca 1:35; Gal 4:4; † Rom 16:20; Col 2:15; Evr 1:14; 1 Ioan 5:5; Apoc 12:7; Apoc 12:17; †† Ps 48:6; Isa 13:8; Isa 21:3; Ioan 16:21; 1 Tim 2:15;


16 Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu* durere vei naşte copii, şi dorinţele** tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni† peste tine.” *

Gen 4:7; ** 1 Cor 11:3; 1 Cor 14:34; Efes 5:22-24; Efes 5:11; Efes 5:9; Tit 2:5; 1 Pet 3:1; 1 Pet 3:5; 1 Pet 3:6; † 1 Sam 15:13;

17 Omului i-a zis: „Fiindcă* ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat** din pomul despre care† îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el’, blestemat†† este acum pământul din pricina ta.

Cu multă trudă*† să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; * Gen 3:6; ** Gen 2:17; † Ecl 1:2; Ecl 1:3; Isa 24:5; Isa 24:6; Rom 8:20; †† Iov 5:7; Ecl 2:23; *† Iov 31:40;

18 spini* şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci** iarba de pe câmp. * Ps 104:14; ** Ecl 1:13; 2 Tes 3:10;


19 În sudoarea* feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână** eşti şi în† ţărână te vei întoarce.

* Gen 2:7; ** Iov 21:26; Iov 34:15; Ps 104:29; Ecl 3:20; Ecl 12:7; Rom 5:12; Evr 9:27; † Gen 3:5;
Isa 19:12; Isa 47:12; Isa 47:13; Ier 22:23;
20 Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii.

si acum vine faza tare !

abia acum apare ființa terestra

21 Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.


22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată* că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să** ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.” * Gen 2:9; ** Gen 4:2; Gen 9:20;


23 De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca* să lucreze pământul, din care fusese luat. * Gen 2:8;


24 Astfel a izgonit El pe Adam, şi, la răsăritul* grădinii Edenului, a pus nişte heruvimi**, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.Atenție ...deci ...

Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.
...adica trup material ...abia acum !

... dar totusi ... ce o fi cu acea femeie primordiala ?

biblia trece numele ei sub tăcere
e vorba de Lilith
- dacă Eva e făcuta pe tiparul femeii supuse
al femeii ca simplu ajutor al bărbatului in plan material
Lilith e femeia primordiala
egala bărbatului, si ne supusa lui
dar care din pacate a intrat in oastea lui lucifer
Lilith e femeia zilei a sasea din creatie
este  femeia inca ne intrupata pe pamant
si egala a barbatului primordial 
ea insa se simtea net superiora
si intr-un  fel chiar așa era, dar problema era trufia.
In astrologie, în afară de soare si luna cu energiile aferente de tip feminin, 
mai exista si luna neagra ca planeta exclusiv astrala
si fara corespondent material si care e patronata de Lilith
stapana energiilor malefice si arhetipul femeii vrăjitoare

Revin la un aspect din Capitolul 2 


1. Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea lor. 

2. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; 
iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut.

toată oștirea lor !


ce este ostirea cerului ?

ingerii, spiritele superioare dar nu spune clar cand au fost facute acestea ...
- ei sunt o creatie anterioara celor descrise in geneza
anterioara momentului cand Dumnezeu a rostit cuvantul creatiei pentru planul material. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu