sâmbătă, 18 februarie 2017

URMASII LUI HAM FIUL BLESTEMAT AL LUI NOE (4)

Capitolul IV

Din zilele noastreIrod cel Mare

Irod cel Mare mai este numit şi Antipater-împotriva tatălui. A construit cetatea Antipatrida în cinstea tatălui său, fiind situată la 63 de Km de Ierusalim şi 39 Km de Cezareea (Fap.23.31). Oraşul a primit denumirea după tatăl lui Irod, Antipater. Pe parcursul vieţi tatălui său, Irod ocupă funcţia de guvernator în Galilea, ca pe urmă să fie încoronat de romani „Rege al evreilor”. Find de origine idumeu (Edom), a fost dispreţuit de către evrei. Irod, după spusele Noului Testament, a dat ordin să fie ucişi toţi pruncii din Betleem, căutând în felul acesta să-l omoare pe Isus. După moartea sa regatul se împarte între cei trei fiii ai săi, Arhelau, Antipater şi Filip. Antipater sau Irod Tetrarh, a domnit în Galeielea, pe timpul propovăduiri lui Isus şi a lui Ioan Botezătorul. Irod Tetrarh îi taie capul lui Iaoan Botezătorul şi îl trimite pe Isus împreună cu Pilat la crucificare.
Idumeii sau edomiţii, îşi trag originea de la Esau, fratele lui Iacob (Israel), aşa cum ne spune Geneza (36). Esau îşi ia neveste cananite, înrudindu-se cu aceştia. Ada fiica hetitului Elon şi Oholibama, fiica Anei, fiica hevitului Tibeon, aşezându-se pe muntele Seir sau Hermon (Gen.36.
De reţinut că acelaşi nume de Esau-Esav, Iason sau Eson, apare după cum am văzut anterior în Legenda Argonauţilor. Din înrudirea lui Esau cu popoarele cananite, hetiţi, horiţi şi heviţi, i-au naştere urmaşii lui Seir, adică refaimiţii lui Og (Gen.36.20-30, Ezec. 35.15,36.13, Num.13.32-33).
O relatare uimitoare pe care nouă ne-o dă prorocul biblic Ezechiel (39.11-16) este ce-a a urmaşilor lui Gog, care la sfârşit de veacuri vor ataca pe Israel, fiind înfrânţi în Valea Mulţimii lui Og, de lângă cetatea Hamona (mulţime, cimitir). Aceeaşi cetate este amintită cum am văzut în primul capitol pe vremea lui Hadarezer, fiind situată în apropiere de Rehob (Ioş.19.8-30). Prorocul Amos, spune despre nimicirea de către Domnul prin foc a casei lui Hazael şi a palatelor Ben-Hadad din Siria. În acelaşi capitol 39, Amos mai adaugă precum că toţi viteji aceştia sunt de origine din Basan (Ezec.39.18). Îmi pun întrebarea oare n-o fi Gog (G-Og), cel din Basan, amintit în capitolul întâi al acestei cărţi ? Sau Gog sunt sirieni de azi, iar Valea Mulţimii (Apoc.16.16), Valea Izreel de lângă localitatea Meghido. Vala Mulţimii să fie oare Valea Izreel a sirienilor din Ţoba şi Hadarezer, împăratul învins de David fiul lui Iese (2 Sam.8.3) ?
Oare la sfârşit de veacuri, Izrael va avea de luptat cu aceleaşi popoare ca Moise, Ioşua Navi şi David, cu aceleaşi popoare amintite în Legământul Domnului cu Avram (Gen.15.18-21) ?
Tot Ezechiel aminteşte că Tyrul (Fenicia), situat ceva mai la nord de Valea Izreel, îşi trage originea de la heruvimi căzuţi (Ezc.28.12-17).Din zilele noastreŞtiinţa şi cunoştiinţele noatre astro-fizice, spun că în Macro şi Micro Cosmos există legi, care permit sau nu permit anumite procese şi experimente. Cu cât specialişti pătrund mai adânc în domeniul materiei, cu atât aceasta se îndepărtează, iar spectrul cunoştinţelor noastre, în loc să se mărească, se reduc, aducând cu sine noi şi noi întrebări.
Ultimile cercetării din domeniul astro-fizic, i-au determinat pe specialişti să recunoască faptul că Universul pe care noi îl cunoaştem, este creat din nimic, exact precum ne spune şi „Geneza” biblică. S-a dovedit că în spaţiul inter-galactic există materie invizibilă, care completează spaţiul, dar care la rândul ei are totuşi o greutate corespunzătoare. Acelaşi lucru se întâmplă şi în micro cosmos, în atom, în care există particule ce nu pot fi determinate în nici un chip. În ciuda tehnologiilor ultra-moderne, nu putem şti care sunt cele mai mici particole ale atomului. Cu timpul, sa constatat că pe lângă neutron, proton, electron, mai există şi multe altele: neutrino, nu are masă dar se mişcă cu viteza luminii, fotonii transportă lumina, muonii, leptonii, gluonii, gravitonii, gravitinii...
Astro-fizicianul Nigel Hembest, în cartea sa „Explorare Cosmică” spune: „Astăzi ar trebui mai întâi rezolvat faptul dacă partea mare a materiei din Galaxii este invizibilă sau nu, fiindcă aceasta dă o foarte mare energie”.

Nicola Tesla, erudit şi inventator al viacului nostru, care a inventat peste 100 de patente şi inovaţii, şi-a dat seama pe parcursul contemplărilor sale, că există „Ceva” în afara posibilităţilor noastre de cunoaştere, în afara percepţiilor noastre.

Acolo unde se termină prostia noastră umană, începe înţelepciunea lui Dumnezeu !

În prezent, una dintre dintre cele mai puternice corporaţii americane, dar şi mondiale, este compania de programe şi calculatoare Microsoft, în fruntea căreia stă Bill Gates al III-lea. Aşa zis peste noapte, acesta a ieşit din anonimitate şi a devenit unul dintre cei mai celebri magnaţi ai lumii. Cel mai semnificativ lucru însă, este acela că numele său comform codului matematic ASCII al calculatoarelor este echivalent cu 666. Important de adăugat este şi că numărul dolarului american în ASCII este 36, care înseamnă de 3 ori câte 6. Sau dacă adunăm toate cifrele de la 0 la 36 (1+2+3+...+36), redă acelaşi număr 666.
Ce-a mai senzaţională menţiune vine din Corea de Sud de la un oarecare dr.Cho, dealtfel liderul Biserici Evangheliste, pe care a întemeiat-o şi care are un număr de cca 700.000 mii de adepţi. Cho susţine că până la sfârşitul acestui mileniu, sistemul monetar pe care îl cunoaştem se va destrăma, adică va fi dezintegrat. Nu vor mai exista ţări şi guverne, ci în locul lor va fi ales un lider în fruntea unui singur guvern multinaţional, care va conduce lumea întreagă. Acest guvernator deşi o să pară atot humanitar şi democrat, va fi reprezentantul diavolului, iar apariţia sa va duce la apariţia celui de-al III-lea Război Mondial, în care va pieri jumătate din populaţia Terei. Cel mai mare adversar a acestei alianţe mondiale, va fi China cu cei 200 de milioane de soldaţi ai săi.

O altă viziune a sfârşitului vine din mişcarea ezoterică New Age, însemnând noua decadă sau noua ordine, care spune că pe pământ spre sfârşitul secolului XX va avea loc un cataclism ecologic. Acesta va schimba clima şi va duce la mari inundaţii mai ales în Anglia şi Canada. Vor fi milioane de morţi, dar cei care vor supravieţui, vor deveni un fel de oameni zei. New Age, merge mai departe spunând că aşa numiţii chiborgi (oameni roboţi), vor influenţa istoria omeniri prin nimicirea tradiţiei iudeo-creştine şi a dumnezeului lor pedepsitor.
Îmi pun întrebarea din nou, nu care cumva mişcarea New Age va fi finanţată de Microsoft sau de sistemele bancare, a căror Visa Card este iarăşi echivalentul a 666, numărul bestiei. VISA: VI – reprezintă 6 roman, S – 6 babilonian şi A- 6 egiptean.

Încheiere1998 –În încheierea acestei lucrări pe care am pregătit-o timp de mai mulţi ani, voi mai adăuga câteva concepţii noi despre existenţei timpului şi materiei.

Un expert rus Kazaşev, spune că razele ultrviolete transmit mesaje inter-celulare, iar undele electro-magnetice de fregvenţă joasă sau înaltă au capacitatea de a face ca spaţiul să dispară.
Fregvenţa curentului continuu a sferei de ozon-ioni, este de la 1 la 64 de hertz-i, iar aceiaşi feregvenţă o are şi creerul uman. Spectrul ultraviolet face posibilă transmiterea mesajelor codificate prin mediul intercelular, mai ales prin intermediul sticlei de cuarţ. În acest mod se poate influenţa şi asupra fregvenţelor electro-magnetice ale creerului uman. De exemplu în felul acesta este posibilă transmiterea unei boli de la distanţă, impunerea diferitelor tendinţe pozitive sau negative unei sau unor persoane. Cu ajutorul vibraţiilor auditive de la 300-900 Hz şi de la 2400-4800 Hz, se poate influenţa pozitiv asupra stări unui om. Niansele diferitelor culori albastre şi galbene, vibraţii electromagnetice de la cca 0,5-3 Hz şi 8-16 Hz, pot influenţa pozitiv creerul uman.
În schimb toate aceste vibraţii pot influenţa şi negativ asupra genelor şi neuronilor cerebrali şi sistemul nervos, iar unele cercetări recente dovedesc existenţa genelor duhovniceşti, spirituale.
Dr.Pioter Gariaiev din Rusia, spune că moleculele de ADN nu sunt constituite numai din gene fizice, ce redau structura fizică a corpului uman, ci şi din gene duhovniceşti, care redau structura spirituală. Genele duhoviniceşti constitue chiar 95-99 % din structura hromozomică a omului. Acest cercetător, înre-un interviu de presă din 1996, declară: „Noi deja am construit un aparat de laser cu care se prevede a fi cât de curând posibilă şi o manipulare mentală asupra creerului”. Aceasta prin intermediul diverselor arhietipuri, imagini din trecut, cântări, predări, transmisiuni TV şi radie, etc.
Universul comun, aşa numitul Superspaţiu, poate fi atins prin intermediul vibraţiilor, a fregvenţelor joase emise de creer. Aceste vibraţii prin intermediul Superspaţiului (lumea duhovnicească), se leagă reciproc şi crează un mediu universal comun, influenţând asupra tuturor relaţiilor interumane. Astfel, influenţând asupra unui singur individ, sau grup de oameni, este posibilă influenţarea colectivă asupra întregii omeniri, atât în mod pozitiv, cât şi în mod negativ. Această nouă arma, odată ajunsă pe mâinile celor netrebnici, poate deveni mai periculoasă decât toate armele la un loc. Această armă, poate nimici atât trupul cât şi sufletul uman şi cu atât mai mult cu cât limbajul oamenilor este foarmat nu numai din cuvinte, ci şi din sunete şi culori, care cum am văzut mai sus, au frgventele lor de manifestare.Cuvântul autoruluiAceastă lucrare a fost pregătită timp de mai mulţi ani, iar cercetările mele asupra Sfintei Scripturi, se lasă în urmă cu 15-17 ani, de pe la vârsta de 14-15 ani, când am început să fiu atras de această carte. Trebuie să recunosc, că la aceste descoperiri am ajuns cu totul întâmpător, fără am da seama, punându-mi de multe ori şi acum întrebarea, cum am reuşit până la urmă, din puţinele informaţii pe care le aveam la dispoziţie, să asamblez acest mozaic, spicuind de ici şi de colo înţelesurile esenţiale ale legendelor mitologice antice, apocrifelor şi pseudo-epigrafelor analizate. Cu certitudine, că mulţi cititori ai acestei cărţi scurte, vor găsi şi multe critici la adresa ei, dar orcum ar fi, aceasta conţine o bună parte de adevăr.

Autor:
Pompiliu Sfera.BibliografieNigel Hembest – Explozia Cosnică
The Secret teachings Of All Ages – Manly P.Hall
Cel de-al treilea ochi – Editura MIP „Tv Novosti”
Misionarii din cosmos – Ahmed Bosnici
Marea Miraculoasă – Ahmed Bosnici
Istoria credinţelor şi Ideilor Religioase (I, II, III) – Mircea Eliade
Biblia şi ştiinţa – Daniel Vernet
Mituri Esenţiale – Victor Kernbach
Lumi Paralele – Cristian Negureanu
Şi Biblia are totuşi dreptate – Werner Keller
Sângele Sfânt, Sfântul Gral – Michael Baigent, Richard Leight şi Henry Lincoln
Mitologia – Dr.J. Chiriac (1922)
Cele mai mari mistere OZN – Nigel Blundell şi Roger Boar
Cele mai mari mistere ale lumii – Nigel Blundell
The lost books of Bible – World Bible Publishers, INC
The Pre-Wrath Rapture Of the Church – Marvin Rosenthal
Cartea lumilor uitate – Robert Charroux
Cele mai mari mistere ale mărilor – Gradimir Radivoievici
Mitologia – Richard Cavendish şi Trevor O.Ling
Mitologia şi Religia Hetiţilor – M.B.Siakovici
The other Bible – de Willis Barnston
Pelerinul Român – Diacon Gheorghe Băbuţ
Istoria lumii în date – Acad.Prof.Andrei Oprea
Sfânta Scriptură.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu